Ga naar hoofdinhoud

Moet u als ondernemer door de gevolgen van de coronacrisis uw bedrijf sluiten? Of wilt u juist een coronawerkloze een kans geven om in dienst te komen? Dan biedt het nieuwe Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) een mooie mogelijkheid. Het op 1 september jl. gestarte RMT Zuid-Kennemerland en IJmond ondersteunt namelijk op maat bij van-werk-naar-werk-trajecten.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de Nederlandse economie en de daaraan gekoppelde arbeidsmarkt. Financiële steunmaatregelen als de NOW en TOZO houden bedrijven en zzp’ers, en dus ook de werkgelegenheid, al anderhalf jaar in de lucht. OV IJmond ondersteunt Regionaal Mobiliteitsteam ‘De verwachting is echter dat in de loop van 2021 de gevolgen van de crisis zichtbaar zullen worden voor werkgevers en werknemers in onze arbeidsmarktregio’, zeggen Ingrid Sluijs en Karin Klaver, die als kwartiermaker en coördinator betrokken zijn bij het RMT Zuid-Kennemerland en IJmond.

Aanvullende dienstverlening

Een deel van de met werkloosheid bedreigde werknemers zal op eigen kracht nieuw betaald werk vinden. ‘Maar anderen hebben aanvullende dienstverlening naar werk nodig’, leggen Sluijs en Klaver uit. ‘Voor deze personen wordt de aanpak via een mobiliteitsteam gerealiseerd door een samenwerking van werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV, in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en SBB. We zijn tevens opgetogen dat de OV IJmond het RMT ZuidKennemerland en IJmond ondersteunt. Zodat we ondernemers, die vanwege corona in de knel zitten wat betreft arbeidsplaatsen en functionaliteiten, slagvaardig verder kunnen helpen.’

Budget: opleiden op werkvloer

Een aantal RMT’s is eind vorig jaar gestart als koploper, de overige arbeidsmarktregio’s volgen in de loopm van 2021. Alle mobiliteitsteams blijven minimaal tot eind 2022 operationeel. ‘De RMT’s ondersteunen op maat. Dat betekent dat elke werkzoekende een individuele intake krijgt. We vragen: wat wil je graag doen? We kunnen met het team vervolgens ondersteunen in advies, loopbaan-coaching, bijscholing en opleidingen, maar ook bij het opstellen van een CV of pitch’, vertellen Sluijs en Klaver. Afgelopen augustus werd bekend dat er in Nederland voor het eerst méér vacatures zijn dan werkzoekenden. ‘Dus ook een werkgever is er enorm bij gebaat als een werkzoekende de juiste bijscholing kan krijgen. De RMT’s hebben budget, waarmee werkgevers samen met de school een werkzoekende op de werkvloer kunnen opleiden. De werkgever kan hiervoor gebruikmaken van een aanvullende financiële regeling. De verwachting is dan wel dat hij energie in het opleidingstraject steekt. Met als gevolg dat iemand die elders zijn baan is verloren, duurzaam een nieuw job vindt. Waarbij de werkgever blij is dat zijn vacature succesvol wordt ingevuld. Het mooie is dat we het dan binnen het bedrijfsleven samen doen.’

Afstand tot arbeidsmarkt

Het RMT zet zich ook in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkfit te houden. ‘We zien namelijk dat áls deze kwetsbare mensen een baan hebben, zij vaak als eerste weer afvallen. Als een werkgever ziet dat een dergelijke werknemer iets extra’s nodig heeft om aan boord te blijven, dan kan het RMT ondersteunen. Bijvoorbeeld via loopbaangesprekken, job-coaching en dat soort zaken. Werknemer en werkgevers kunnen hiervoor aankloppen bij het RMT.’

Meer info?

Via de website www.zkijwerktdoor.nl kan zowel vanuit de werkgevers- als werknemerskant contact worden opgenomen met het RMT ZuidKennemerland en IJmond.

‘We kunnen met het team vervolgens ondersteunen in advies, loopbaan-coaching, bijscholing en opleidingen, maar ook bij het opstellen van een CV of pitch’
Ingrid Sluijs en Karin Klaver

Bron: IJmondiaan, Marc Kok

Lees de PDF

Back To Top