Ga naar hoofdinhoud

Wilt u als werkgever voorkomen dat boventallig personeel werkloos raakt? Of wilt u werknemers stimuleren om zich te ontwikkelen en een praktijkverklaring te halen? Wijs uw medewerkers dan op ZKIJ Werkt Door. 

ZKIJ Werkt Door is een regionaal mobiliteitsteam (RMT) in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Het team is een samenwerkingsverband tussen onder meer gemeenten, vakbonden, UWV, SBB, Nova College en diverse andere arbeidsmarktorganisaties. ZKIJ Werkt Door wil werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen en stimuleert een leven lang leren. 

Het team is er onder andere voor werknemers die dreigen hun baan kwijt te raken. ZKIJ Werkt Door biedt ze inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie, advies, nieuwe baanperspectieven en begeleiding van werk naar werk. Om de kans op een succesvolle overstap te vergroten, kan het RMT onder meer helpen met om- en bijscholing. 

Daarnaast wil het team de positie van werknemers zonder diploma versterken, onder andere door praktijkleren mogelijk te maken. Als uw medewerker een praktijkverklaring wil halen, kan ZKIJ Werkt Door helpen om een praktijkleerroute binnen uw bedrijf op te zetten. Als dat niet mogelijk is, kan het team ook voor uw werknemer bemiddelen om de praktijkverklaring bij een ander bedrijf te behalen. 

U kunt uw medewerkers voor meer informatie doorverwijzen naar zkijwerktdoor.nl. Via deze site kunnen ze direct contact opnemen met ZKIJ Werkt Door. Daarnaast organiseert het RMT bijeenkomsten en wekelijks telefonische spreekuren. Hierover is in de agenda op de site meer informatie te vinden. 

Back To Top