Ga naar hoofdinhoud

Drie kandidaten van Spaarne Werkt hebben de afgelopen vijf maanden op de bouwplaats van project HAAVE Haarlem bij Heddes Bouw & Ontwikkeling met succes een nieuwe vorm van opleiden gevolgd: praktijkleren. Daar ontvingen zij 28 februari hun praktijkverklaring van het Nova College voor tijdens een feestelijke uitreiking op de bouwplaats met wethouder Floor Roduner van Sociale Zaken.

Wethouder Floor Roduner (2e van links) reikt de eerste praktijkverklaringen van het Nova College uit aan drie kandidaten van Spaarne Werkt op de bouwplaats van HAAVE Haarlem bij Heddes Bouw & Ontwikkeling.
Wethouder Floor Roduner (2e van links) reikt de eerste praktijkverklaringen van het Nova College uit aan drie kandidaten van Spaarne Werkt op de bouwplaats van HAAVE Haarlem bij Heddes Bouw & Ontwikkeling.

Praktijkleren is bedoeld voor mensen die nog geen startkwalificatie hebben, maar voor wie naar school gaan geen optie is. Bij praktijkleren doen zij al werkend ervaring op bij een erkend leerbedrijf onder leiding van een praktijkopleider van het leerbedrijf. De deelnemers staan als werkzoekend ingeschreven bij Spaarne Werkt en zijn vanwege hun motivatie geselecteerd voor dit traject. Begin oktober hebben zij hun onderwijs- en praktijkovereenkomsten van het Nova College getekend, waardoor zij als mbo student staan ingeschreven. Van de vier deelnemers die in oktober zijn begonnen, hebben drie het traject nu afgerond.

De praktijkopleider heeft tijdens het traject beoordeeld wanneer kandidaten bepaalde taken voldoende hadden aangeleerd. Ook kregen de deelnemers begeleiding van een stagedocent van het Nova College. Nu – na afloop van het traject – geeft het Nova College een praktijkverklaring af, waarop staat welke werkprocessen de kandidaat zich voldoende heeft eigen gemaakt. Praktijkopleider Casper Manshanden van Heddes Bouw & Ontwikkeling over de eerste ervaringen met praktijkleren: ‘De kandidaten waren goed gemotiveerd om te leren en zich het werkritme en de cultuur in de bouw eigen te maken. Dat is belangrijk; met een goede motivatie kan het voor alle betrokkenen een succes worden.’

Met een praktijkverklaring kunnen kandidaten aantonen wat ze hebben geleerd in de praktijk op de werkvloer. Het biedt kandidaten voor wie een regulier diploma niet haalbaar is toch een kans om aan te tonen wat ze kunnen. Daarmee zijn zij aantrekkelijker voor een werkgever. Wie wel door kan leren, kan met een verkort bbl traject een volledig mbo-diploma behalen.

Belangstellenden voor praktijkleren kunnen zich hier melden

Back To Top